Sensibilización

Tratar de aproximar a realidade das persoas con diversidade sensorial (persoas xordas, con perda auditiva e xordocegueira) a tódolos ámbitos posibles promocionando a súa visibilidade, xa que consideramos necesario que a sociedade coñeza cal é a realidade das persoas usuarias. Para fomentar una inclusión real e efectiva na sociedade, deben coñecer como viven, como se comunican, etc.. Xoga aposta ao cen por cen pola sensibilización: se as persoas con diversidade sensorial non son visibles, a sociedade nunca será consciente das súas necesidades e, polo tanto, non avanzará cara a inclusión social.