A organización

Xoga é una entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro, independente de partidos políticos, confesións relixiosas ou organizacións sindicais que se rexe polos principios democráticos, como ferramenta válida para a representación dos intereses das persoas con diversidade sensorial (persoas xordas, con perda auditiva e xordocegas), das súas familias e profesionais en tódolos ámbitos da sociedade, desenvolvendo un traballo de interlocución para ofertar unha serie de servizos e actividades inclusivas ás persoas con diversidade sensorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Organización de Diversidade Sensorial de Galicia Xoga nace no 1990 como entidade de carácter provincial para atender os intereses e necesidades das persoas xordas de Pontevedra. No ano 2015, ampliou o seu ámbito de traballo ás persoas con diversidade sensorial (persoas xordas, con perda auditiva e xordocegas) para converterse nunha organización máis participativa, flexible e aberta a toda a sociedade, igualitaria á hora de defender os dereitos fundamentais, así como para conseguir mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas con diversidade sensorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para defender os dereitos das persoas con diversidade sensorial en toda a súa plenitude, no 2017 a Organización Xoga convértese en membro afiliado da Federación Española de Sordoceguera, (Fesoce).