Interpretación e guiainterpretación da lingua de signos

Servizo formado por profesionais cualificados que facilitan a comunicación entre usuarias e usuarios das linguas de signos e de linguas orais. E realiza funcións de guía no caso de traballar con persoas xordocegas.

Os intérpretes e guiaintérpretes réxense por unhas normas deontolóxicas que garanten o bo exercicio das súas funcións. Catro dos principios fundamentais son:

  • Neutralidade: Os profesionais non poden favorecer a ningunha das partes implicadas.
  • Confidencialidade: Manter o segredo do vivido durante o servizo garantindo o dereito á intimidade dos usuarios.
  • Fidelidade: As mensaxes serán interpretadas con exactitude.
  • Profesionalidade: O intérprete traballará priorizando o respecto ó usuario e a discreción.